Privacy Policy

Via de website www.Abcsolar.nl van Abc solar, gevestigd te Groningen aan de Protonstraat 3A en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

71267689, worden persoonlijke gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Abc solar acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Nederlandse privacywetgeving.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 maart 2018.

Doeleinden van verwerking

Persoonsgegevens worden door Abcsolar in verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het inloggen en verifiëren/authentiseren van gebruikers van de website;
 • De communicatie tussen zonnepanelen.net en de gebruikers;
 • Het doorgeven van gegevens aan dienstverleners bij wie u diensten heeft aangevraagd, zoals de door u geselecteerde leveranciers, installateurs en onderhoudsmonteurs van zonnepanelen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en brochures;
 • Het houden van kwaliteitsonderzoeken onder gebruikers;
 • Het monitoren en auditen van de website;
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te bezoeken, een offerte aan te vragen, het invullen van de contactpagina of een account aan te maken, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Abc solar zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Overige contactgegevens
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de eerdergenoemde doeleinden. Wij verwerken deze gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Bij bepaalde gegevens is het mogelijk om zelf te bepalen of u deze aan ons verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden (dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van het verwerken van uw gegevens voordat u de toestemming introk). Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Op basis van uw verleende toestemming zullen uw gegevens dan worden gedeeld met Mailchimp en Mandrill.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Uw gegevens zullen worden verwijderd als u uw account verwijderd en daarnaast zullen uw gegevens worden verwijderd wanneer u twee jaar geen gebruik meer heeft gemaakt van de website.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw gegevens door aan de partijen met wie u contact heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld leveranciers of installateurs van zonnepanelen, of belastingadviseurs die u kunnen assisteren bij het terugvragen van btw op zonnepanelen.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens verder niet aan andere partijen verstrekken, indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Abc solar heeft gesloten, het onderhouden van de Abc solar of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze dienst u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze dienst, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze dienst dan niet meer optimaal werkt.

Onze website maakt gebruik van functionele cookies om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Daarnaast maken wij nog gebruik van cookies van/voor de volgende partijen:

Google Analytics & Hotjar

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics en Hotjar. Wij gebruiken deze websites om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben met Google en Hotjar afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat Google en Hotjar zelf met deze cookies doen. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de verklarende pagina’s van Google en Hotjar.

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter en deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze stukjes code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen. De informatie die deze netwerken verzamelen, kan worden overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken zijn allen Privacy Shield gecertificeerd. Ga naar de Privacy Shield website voor meer informatie over het EU-US Privacy Shield-programma en om de certificering van de desbetreffende diensten te bekijken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf onze websites bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als wij deze verklaring aanpassen, dan zullen wij dat melden via de website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u een account heeft voor onze website, heeft u na schriftelijk of elektronisch verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt uw verzoek aan Abc solar richten door een e-mail te versturen naar info@abcsolar.nl.

Indien de gegevens niet kloppen, kunt u Abc solar verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als een dergelijke aanvraag bij Abc solar wordt gedaan is het mogelijk dat wij u verzoeken om aanvullende gegevens, om er zeker van te zijn dat er door de juiste persoon een aanvraag wordt ingediend.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.